Dr. Döbör András dékán Egészségfejlesztésért Emlékérmet adott át Prof. Dr. Demetrovics Zsolt, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánjának és Kissné Dr. Kapocsi Erzsébet mestertanárnak

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2019. november 21-én a SZAB Székházban került megrendezésre A holisztikus egészségmeghatározás és a koherencia elmélet kettőssége – elmélet és empíria című tudományos felolvasó ülés, melyet az MTA TABT Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottság és az SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet szervezett.

A tudományos felolvasó ülés kiemelt eseménye az Egészségfejlesztésért Emlékérem átadására volt, melynek hagyománya az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet jogelődje, az akkor még tanszék fennállásának 10. évfordulóján teremtődött meg. Az emlékérmet immár 2005 óta olyan kiemelkedő szakemberek kapják meg, akik munkásságukkal előbbre vitték a magyar egészségfejlesztés ügyét. Az idei évben az Egészségfejlesztésért Emlékérmet Prof. Dr. Demetrovics Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja és Kissné Dr. Kapocsi Erzsébet mestertanár vehette át. Az érmet Dr. Döbör András, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának dékánja, Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna Professzor Emerita és Dr. habil. Tarkó Klára, az MTA TABT Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának elnöke adta át.


A felolvasó ülés szép és megható pillanatainak egyike volt, amikor a Munkabizottság jelenlegi elnöke, Dr. habil. Tarkó Klára megköszönte Prof. Dr. Benkő Zsuzsannának, a Munkabizottság leköszönő elnökének, hogy megálmodta, létrehozta és töretlen lelkesedéssel, valamint nemzetközi tekintetben is magas színvonalon működtette vezetése alatt az Egészségfejlesztési Munkabizottságot.


Az ünnepélyes események sorát három kiváló tudományos előadás követte. Prof. Dr. Demetrovics Zsolt a videojáték-használati zavar kutatásának legújabb fejleményeiről beszélt. Kissné Dr. Kapocsi Erzsébet az egészség és a morális distressz kapcsolatát vizsgálta. Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna és Dr. habil Tarkó Klára egy empirikus kutatás tükrében értelmezte újra az Antonovszky-féle egészség modellt.


A felolvasó ülés záró akkordjaként Dr. Lippai László rendkívül izgalmas prezentáció formájában mutatta be az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Az egészség az életünk tartópillére. Egészségtanácsadási kézikönyv c. legújabb kiadványát.


A rendezvény nem csak címében, de tartalmában és előadóinak személyében is az egészségfejlesztés multidiszciplináris voltát hangsúlyozta.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *