Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben

Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben címmel tartott hallgatói konferenciát a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2018. november 30-án 13 órától a 3019-es teremben. Az alkalmazott nyelvész és a nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgás hallgatók mutatták be a konferencián azokat a kutatásaikat, amelyek iránt mélyebb elköteleződést éreznek munkájukból vagy a jövőbeli kutatói terveikből adódóan.

A konferencián szóba került a rendőri munka során megjelenő különböző kommunikációs kihívásokról, az óvodások orientációs képességei és az olvasási nehézség kapcsolatáról, a Waldorf iskola kommunikációs tereiben tapasztalható megszólalási arányok (nemek és diák-tanár) tipikus oktatási környezetben történő megszólalási arányainak eltérő voltáról, illetve ennek okairól, a Zarathustra magyar fordításaiban található különbségekről és ennek okairól, a 6-10 évesek komplex képességfejlesztésének hatásairól, a háttértudás eltéréseinek szerepéről a szövegértésben, és ennek kezeléséről, a szó szerinti fordítás mint alapértelmezett fordítási folyamat és stratégia kérdéseiről, az egyensúly és a beszéd kapcsolatáról a 4–12 éves gyermekek beszédfejlődésében, illetve a diskurzus- és társalgási jelenségek elemzéséről a magyar trash-kultúrában kognitív nyelvészeti keretben. A konferencia szervezői: dr. Juhász Valéria és Heraszika Viktória. A hallgatókat felkészítette és segítette: dr. Bakti Mária, dr. Basch Éva, Erdei Tamás, dr. Juhász Valéria, dr. Sulyok Hedvig. A hallgatói konferenciából absztraktkötet és tanulmánykötet jelenik meg a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék gondozásában.


http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/?p=8891hallgatoi_konf