2

90 éve Szegeden - A Jubileumi tanév központi konferenciájának részletes programja

2018. november 16. péntek

A programfüzet letöltése >>>


2018. november 16. péntek

NEVELÉSTÖRTÉNETI KONFERENCIA A SZEGEDI TANÁRKÉPZÉS 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL


A konferencia a SZAB Neveléstörténeti Munkabizottsága és a JGYPK közös szervezésében valósul meg. A konferencia szervezõbizottsága: Dr. Fizel Natasa, Dr. Nóbik Attila.


10.00 Megnyitó - 1051-es terem

Prof. Dr. Zakar Péter, SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes

Dr. Döbör András, SZTE JGYPK, dékán


10.20 Plenáris elõadások - 1051-es terem


Prof. Dr. Németh András (ELTE): Pedagógusképzés, pedagógusprofesszió – nemzetközi recepciós hatások és történeti fejlõdésmodellek

Prof. Dr. Pukánszky Béla (SZTE): Paradigmatikus viták a magyar középfokú tanárképzés történetében


11.40 Szekcióülések (I., II. szekció)


13.00 Ebéd - Díszterem


14.00 Szekcióülések (III., IV. szekció)


15.30 Kávészünet - Díszterem


16.00 Szekcióülések (V., VI. szekció)Szekciók:

I. SZEKCIÓ - 1051-es terem

Elnök: Dr. Pethõ Villõ (SZTE)


Vajda Tamás (SZTE): Az Erzsébet Nõiskola tanári karának bemutatása (1898–1928)

Dr. Bíró Zsuzsanna Hanna (WJLF): Gender-különbségek az egyetemi tanárképzésben a két világháború közötti Magyarországon

Dr. Sáska Géza (ELTE): Az eszményi pedagógus, és képzési rendszerük eszméje, politikai közege az V. Nevelésügyi Kongresszuson 1970-ben, valamint a következményei


II. SZEKCIÓ - Tankönyvmúzeum

Elnök: Dr. Fizel Natasa (SZTE)


Dr. Habil. Ugrai János (EKE): Utak a katedrára a 19. század elsõ felében

Prof. Dr. Fáyné Dombi Alice (SZTE): Gyakorlati képzési koncepciók a polgári iskolai tanítóképzésben

Dr. Babits Edit (SZTE): Mozaik az Eötvös József Fõiskola múltjából – módszertan a képzés kezdeti éveiben


III. SZEKCIÓ - 1051-es terem

Elnök: Prof. Dr. Pukánszky Béla (SZTE)


Prof. Dr. Golnhofer Erzsébet (ELTE) – Prof. Dr. Szabolcs Éva (ELTE): Visszaemlékezés a pályaválasztásra. Interjú Ágoston Györggyel

Dr. Jancsák Csaba (SZTE): Pedagógiai fõiskolások szerepe az 1956-os forradalom kitörésében

Dr. Magyar Adél (SZTE): XX. századi nõi portrék a gyógypedagógiában


IV. SZEKCIÓ - Tankönyvmúzeum

Elnök: Dr. Nóbik Attila (SZTE)


Dr. Somogyvári Lajos (PE): „Tudjuk, hogy a pedagógusok jelentõs része még a burzsoá Magyarország neveltje”: Tanárképek a Politikai Bizottság és a Minisztertanács ülésein (1958–1960)

Dr. Darvai Tibor (ELTE): A lélektani professzió megjelenése a pedagógiában Magyarországon az 1960-as években

Dr. Vincze Beatrix (ELTE): A tanárképzõ intézmény szerepe a tanárrá válásban – Szegeden végzett tanárok visszaemlékezései alapján


V. SZEKCIÓ - 1051-es terem

Elnök: Dr. Jancsák Csaba (SZTE)


Dr. Garai Imre (ELTE): A középiskolai tanárképzés intézményeit érintõ kihívások a fõvárosi egyetemen a XX. század elsõ évtizedeiben

Dr. Endrõdy-Nagy Orsolya (ELTE): Hagyomány és megújulás a 150 éves budai képzõben

Dr. Miklós Péter (SZTE): Bálint Sándor és a tanítóképzés

Dr. Pethõ Villõ (SZTE): Szintén zenész? A zenetanári szakmásodás kezdetei a Szegedi Városi Zeneiskola történetén keresztül 1881–1944 között


VI. SZEKCIÓ - Tankönyvmúzeum

Elnök: Dr. Darvai Tibor (ELTE)


Dr. Pusztafalvi Henriette (PTE): Egészségtani ismeretek a Pedagógusképzésben a 19. században

Dr. Nóbik Attila (SZTE): Polgári iskola és polgári iskolai tanítóképzés a Néptanítók Lapjában

Dr. Fizel Natasa (SZTE): A polgári iskolai tanárképzésrõl folyó viták a Tanáregyesületi Közlöny hasábjain90eve

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *