A Nemzetközi Visegrádi Alap hallgatói mobilitási pályázata mester és doktori szintű tanulmányokhoz

A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot hirdet a Közép – és Kelet -európai térségben megvalósítható egyetemi részképzésre, illetve akár teljes mesterszak elvégzésére. Az ösztöndíj kizárólag államilag elismert felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe. A pályázásnak nem feltétele a fogadóország anyanyelvének ismerete.


Célországok: a Visegrádi régió (Csehország, Szlovákia, Lengyelország), a Nyugat-Balkán (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia), valamint a Keleti Partnerség országai (Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova, Örményország, Ukrajna).


A Visegrádi Alap mester és doktori szintű tanulmányokhoz nyújt támogatást, így az ösztöndíjra csak az pályázhat, aki legalább BA diplomával rendelkezik. A pályázásnak nem akadálya, ha a pályázat beadásakor a hallgató még nem fejezte be BA tanulmányait, ám a mobilitás megkezdésekor legalább BA szintű diplomával kell rendelkeznie.


A támogatás időtartama 5-20 hónap (1-4 szemeszter)mester szintű, 5-10 hónap (1-2 szemeszter)doktori szintű képzésben. A támogatás összege: 2.300 €/szemeszter, melyet a Visegrádi Alap közvetlenül a hallgatónak fizet, valamint 1.500 €/szemeszter, melyre a fogadóintézmény jogosult, és a hallgatóval kapcsolatos egyéb költségekre (tudományos konferenciákon való részvétel, publikációk díja stb.) fordítható.


Pályázni kizárólag a Visegrádi Alap angol nyelvű, online felületén keresztül lehet

(www.my.visegradfund.org) a pályázási időszak kezdetét, azaz 2018. február első napjait követően. A pályázathoz csatolni kell minden, az online felületen és a honlapon megjelölt dokumentumot, ezek pótlására a határidőt követően nincs lehetőség.


A pályázat beadásának határideje: 2018. március 15. 12:00 (dél).

További információ : www.visegradfund.org/mobilities


Kérjük, hogy az érdeklődő hallgatók pályázati szándékukat a Nemzetközi Mobilitási Irodának mielőbb jelezzék email-ben a gabriella.balog.molnar[et]rekt.szte.hu címre legkésőbb február 10-ig, annak érdekében, hogy elegendő létszámú érdeklődő esetén az IVF-el közösen tájékoztató napot tarthassunk a pályázati határidő lejárta előtt.