Az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája a kiemelkedő teljesítményű iskolák listáján

Március közepén hozták nyilvánosságra a tavalyi kompetencia mérés teszt eredményeire épülő listát, melyen budapesti és vidéki, valamint állami, egyházi intézmények és egyetemi gyakorlóiskolák is szerepelnek.

Ezekben az intézményekben az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a diákok képességeit, így összességében elmondható, hogy ezekben az iskolákban az átlagosnál nagyobb a pedagógiai munka fejlesztő illetve hátránykiegyenlítő hatása.


A hatodikos, nyolcadikos és tizedikes diákok minden év májusában kitöltenek egy feladatsort, mely a matematikai és a szövegértési kompetenciáikat tesztelik. Ezekből megállapítható, hogy az adott diák kompetenciái mennyit fejlődtek az előző teszt megoldása óta.


Az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolájában a 8 évfolyamos kompetencia mérés alapján az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztik a diákok matematikai és szövegértési képességeit: mind matematika, mind pedig szövegértés terén az elmúlt 5 évben ötször teljesítette a feltételeket.