Ezentúl Eperjessy Kálmán nevét viseli a Főépület 1101-es tanterme

A 2018. április 12-ei kari tanács tárgyalta az SZTE JGYPK Főépület 1101-es (B1/1) tantermének elnevezését az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet előterjesztése nyomán. A terem így Eperjessy Kálmán nevét kapta, aki intézményünk klasszikus korszakának vezetője, neves kutató, és humanista pedagógus volt. 1893-ban született Erzsébetvárosban, és 1976. november 15-én hunyt el Budapesten.


Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen végezte (1911-1920), ahol történelem-latin szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1928-tól Intézményünknél főiskolai rendes tanár, egyetemi magántanár, majd egyetemi nyilvános rendkívüli tanár. 1943-1945 között címzetes főiskolai igazgató, majd 1945-1949 között igazgató.


Az utókor emlékeiben úgy őrzi Eperjessy Tanár Úr emlékét, mint aki „A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember volt”.