slide

Az ENGaGE-konferencia beszámolója és képei

Konferencia a diszlexiások idegennyelv-tanulásának módszertani elősegítésére

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara 2017. október 29. és 31. között megrendezte az ENGaGE-konferenciát (2017-1-HU01-KA201-035955), melynek célja a diszlexiások idegennyelv-tanulásának támogatása. A német és angol nyelvű, nemzetközi fejlesztésű digitális tananyag elkészítésében részt vesz a Lancasteri Egyetem (prof. dr. Kormos Judit szakértő vezetésével), a Masaryk Egyetem (Prof. dr.Věra Janíková vezetésével), a Varsói Egyetem (prof. dr. Przemyslaw Gebal vezetésével) és a Szegedi Tudományegyetem (dr. Juhász Valéria vezetésével). A projekt fő koordinátora a Miskolci Egyetem Angol és Német Tanszéke. A projekt vezetője Magnuczné dr. Godó Ágnes. A konferenciát prof. dr. Drahota-Szabó Erzsébet, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánhelyettese nyitotta meg. Háromnyelvű köszöntőjében méltatta azt az igen sürgető igényt és innovatív irányt, amelyhez a projekttevékenység hozzájárul. A nemzetközi együttműködés célja egy olyan online, ingyenesen hozzáférhető, tanulás-módszertanilag adekvát multimédiás interaktív felület létrehozása 2019-re, amely korszerű tudományos kutatások eredményein alapul. A tananyag alkalmas lesz egyéni fejlesztésre és csoportos, kooperatív tevékenységekre is a KIP-módszer elemeinek bevonásával, amely remélhetőleg további módszertani fejlesztések mintájául is szolgálhat.


Galéria 1:

1Galéria 2:

2Galéria 3:

3
Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *