SZTE JGYPK Friss hírek

|<(1) <(6) 7 8 [9] 10 11 (12)> (22)>| 
2020. november 25.
2020. december 11.

A JGYPK Tankönyvmúzeum az emlékeket őrző könyvtár szellemi közegét kihasználva olyan új előadássorozatot indít, amelynek keretében ismert, vagy kevésbé ismert, de mindenképpen közérdeklődésre számot tartó témákat szokatlan megközelítésből, új nézőpontból, vagy éppen az érdekességek szintjén mutat be.

2020. december 14.

Konferenciát szervez 2021 tavaszán az SZTE JGYPK Művelődéstudományi Intézetének KAPOCS multidiszciplináris kutatócsoportja, hogy teret adjon a 21. század első két évtizede egyik legvitatottabb jelenségének, a globalizáció és a helyi kultúrák viszonyának sokszempontú megvitatására

2020. november 23.

A SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága és az SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke 2020. november 6-án rendezte meg A kommunikáció színterei című online konferenciáját. A szervezők által meghatározott tematika tág teret biztosított az előadók számára: a kommunikáció színterein ugyanis számtalan probléma, kérdéskör vár megoldásra. Ezekből jó néhányat felvetettek és kifejtettek a konferencia résztvevői: a tanszék oktatói, alkalmazott nyelvész, illetve nyelv- és beszédfejlesztő szakos hallgatói és a társtanszékek oktatói.

2020. november 17.

Változás az SZTE Klebelsberg Könyvtár nyitvatartásában.

2020. november 17.

A Boldogasszony sgt 6. szám alatt található épület 2020. november 16-tól megváltozott nyitvatartással látogatható.

2020. november 16.

A Rajz-művészettörténet Tanszék megrendülten fogadta a hírt, hogy Papp György tanár úr 2020. november 7.-én, 84 éves korában elhunyt.

2020. november 16.

A JGYPK Tankönyvmúzeum az emlékeket őrző könyvtár szellemi közegét kihasználva olyan új előadássorozatot indít, amelynek keretében ismert, vagy kevésbé ismert, de mindenképpen közérdeklődésre számot tartó témákat szokatlan megközelítésből, új nézőpontból, vagy éppen az érdekességek szintjén mutat be.

2020. november 16.

Letölthető az egészségügyi válsághelyzet során a Szegedi Tudományegyetemen alkalmazandó szabályokról szóló 6/2020. (XI.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás és a magán és hivatalos célú utazásokkal összefüggő szabályokról szóló 11/2020. (XI.16.) sz. rektori-kancellári körlevél.

2020. november 14.

2016-ban indították útjára az Új Nemzeti Kiválósági Programot, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az idei évi program egy, a díjazottaknak megrendezett konferenciával zárult.

2020. november 12.

A Szegedi Tudományegyetem 2020 november 16-ától visszavonásig online oktatásra áll át. A CooSpace keretrendszer az oktatási együttműködést és a tanulási folyamatot támogatja, míg az elektronikus ügyintézést a Modulo segíti. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően az SZTE valamennyi, az oktatásban érintett munkatársa és hallgatója számára ismert, felületek állnak továbbra is rendelkezésre.

2020. november 12.

A Ludwig Múzeum és a British Council felhívást hirdet egyetemistáknak kutatási témájuk vizuális és szemléletes bemutatására. Ha érdekel a tudomány, a vizualitás és a művészet találkozása, akkor ez a te kihívásod! A program a BarabásiLab: Rejtett mintázatok című kiállításhoz kapcsolódik, és a jelentkezők Barabási Albert-László tárlatvezetésén is részt vehetnek.

2020. november 11.

Az Általános és Környezetfizikai Tanszék megrendülten fogadta a hírt, hogy Dr. Halász Tibor tanár úr, a Tanszék nagynevű korábbi oktatója, 2020. október 25-én, 88 éves korában elhunyt.

2020. november 10.

Az új koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében – Miniszterelnök Úr 2020. november 9-i bejelentésére, valamint az IKT/5-768/178/2020. rektori határozattal elrendelt oktatási szünetre tekintettel – az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

2020. november 09.

A rektori szünet elrendeléséről szóló határozat és a 9/2020. (XI.9.) sz. rektori-kancellári körlevél a kollégiumi elhelyezés szüneteltetéséről.

2020. október 26.

Szeretettel várjuk leendő hallgatóinkat az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar ONLINE nyílt napjára.

2020. november 09.

A Szegedi Tudományegyetem Dékáni Kollégiuma széleskörű egyetértéssel úgy döntött, hogy a Szegedi Tudományegyetem neve állandó jelzőt kap: „Szent-Györgyi Albert Egyeteme”. Az Általános Orvostudományi Kar felveszi Szent-Györgyi Albert nevét.

2020. november 05.

Azok a pedagógusok, akik tanítóképző intézeti tanári (Apponyi); polgári iskolai tanári; általános iskolai tanári; tanítói; óvónői oklevelüket 50, 60, 65, 70, vagy 75 évvel ezelőtt, tehát 1971-ben, 1961-ben, 1956-ban, 1951-ben, vagy 1946-ban szerezték a Szegedi Tanárképző Főiskolán vagy jogelőd intézményében (Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskola) 2021-ben arany, gyémánt, vas, rubin, vagy gránit díszoklevélre jogosultak.

2020. október 30.
2020. november 04-én 17 órakor nyílt meg hallgatóink kiállítása a Tiszatáj Szalonban.
2020. november 06.

Bakti Mária – Újvári Edit (szerk.) A Nyelv és identitás kötet tanulmányaiban a nyelvhasználat identitásformáló jelentősége kerül előtérbe, hiszen az önazonosság és a csoporthoz való kapcsolódás szempontjából meghatározó a nyelvi, ezáltal kulturális beágyazódás. Mind a nyelvhasználat minősége, mind a többnyelvűség esetében az anyanyelv és a többségi nyelv tanulása, használata, viszonyrendszere számos szociolingvisztikai és társadalmi kérdést vet fel. A tanulmánykötet szerzői a nyelvhasználat és -tanulás számos aspektusát, valamint a nyelv és az identitás összefüggéseit elemzik. Szeretettel ajánljuk a kötetet a szociolingvisztika, a nyelvtanítás és a nyelvi identitás témakörei iránt érdeklődőknek.

2020. november 03.

A harmónia dicsérete című művészetelméleti konferenciánk – mely az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz-Művészettörténeti Tanszéke által 2019. november 13–14-én került megrendezésre a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában – és ennek tanulmánykötete jelen világunkban ismét létjogosultságot biztosít egy ma már háttérbe került, komplex fogalomnak és minőségnek, a harmóniának.

2020. november 05.

A szegedi egyetemen 20 éve működik a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány, melynek célja, hogy ösztöndíjakkal támogassa a kiemelkedő tanulmányi és tudományos eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatókat. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Sófi Ösztöndíj további fontos feladatának tekinti a fiatal tehetségek teljesítményének erkölcsi elismerését, és jövőbeni életpályájuk nyomon követését, elősegítését. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a világhírű magyar tudósról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el az alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legrangosabb állami kitüntetés. A Sófi Alapítvány egyedülálló tevékenységének és komplex értékelési rendszerének köszönhetően a magyar felsőoktatás nagy presztízsű ösztöndíjait osztja ki évről-évre.

2020. október 29.

Magyarország Kormányának támogatásával az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetében komoly gyógypedagógiai fejlesztések indultak meg a közelmúltban. Ezek közül elsőként a könnyen érthető kommunikáció hazai elterjesztését célzó programelemre szeretnék felhívni az érdeklődők figyelmét.

2020. október 28.

Dr. Döbör András dékán úr közleménye a dékáni szünettel kapcsolatban.

2020. október 28.

Felhívjuk kedves kollégáink, hallgatóink és vendégeink figyelmét, hogy a vírus elleni védekezés sikerességének érdekében automata kézfertőtlenítő készülékeket helyeztünk el épületeink bejáratánál. A maszk viselése továbbra is kötelező. Vigyázzunk egymásra!

2020. október 27.

Gyógypedagógia szakos hallgatók fontos alapozó tantárgya a fejlődéstan és az öröklődéstan. Életüket a szellemileg és/vagy testileg csökkent képességű gyermekek nevelésére, oktatására szentelő pedagógusoknak hivatásuk maradéktalan ellátásához tájékozottnak kell lenni mind az egészséges emberi fejlődésben, mind a gondozottjaik visszamaradott állapotaihoz vezető okokban, mind a gyermekek fejlődésének kóros folyamataiban. Az összeállított anyag a gyógypedagógus jelölteknek nem csak támasz a tanulásban, hanem követhetik a ma folyó kutatásokat és azok eredményeit is. A könyv célja, hogy egyetemi hallgatókként a szorosan vett „tanulni való” mellett az egyetemet végzett emberek általános műveltségéhez elengedhetetlen ismereteket is nyújtson, így minél szélesebb látókörük legyen.

2020. október 26.

A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Hatóság elnökének a Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítása alapján a Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2020 elnyerésére, melynek célja a 2020. április 17. napján a Hivatalos Értesítő 2020. évi 20. számában megjelent pályázatban meghatározott témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat vagy tanulmány díjazása felsőoktatási intézmények tanulói számára.

2020. október 21.

Karunk oktatója a Szegedi Egyetemi Magazinnak adott interjút a nemek arányának megoszlásáról a tanítók és tanárok között.

2020. október 21.

2020. otóber 16-án, az Egyetemi Autonómia és Hallgatói Önkormányzatiság Napján az SZTE Bölcsészettudományi Kar Auditórium Maximum termében az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat ünnepi választmányi ülés keretein belül átadásra kerültek a Hallgatói Mozgalomért Emlékérmek, illetve a Hallgatói Mozgalomért Emlékplakettek.

2020. október 20.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Hegedűs Antal, a Technika Tanszék volt oktatója 2020. 10. 16-án elhunyt.

2020. október 19.

A JGYPK Tankönyvmúzeum az emlékeket őrző könyvtár szellemi közegét kihasználva olyan új előadássorozatot indít, amelynek keretében ismert, vagy kevésbé ismert, de mindenképpen közérdeklődésre számot tartó témákat szokatlan megközelítésből, új nézőpontból, vagy éppen az érdekességek szintjén mutat be.

2020. október 19.

Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület mornitoring koordinátora tart előadást október 26-án, hétfőn 17:30-tól az Interaktív Természetismereti Tudástár Nagyelőadójában.

2020. október 15.

A JGYPK Tankönyvmúzeum az emlékeket őrző könyvtár szellemi közegét kihasználva olyan új előadássorozatot indít, amelynek keretében ismert, vagy kevésbé ismert, de mindenképpen közérdeklődésre számot tartó témákat szokatlan megközelítésből, új nézőpontból, vagy éppen az érdekességek szintjén mutat be.

2020. október 13.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Általános és Környezetfizikai Tanszéke, a Természettudományi és Informatikai Kar támogatásával felvételi előkészítő foglalkozássorozatot indít a 2020/21-as tanév 12. évfolyamos tanulói számára.

2020. október 12.

A kari Tudományos és Művészeti Diákköri Tanács elnökének kezdeményezésére dr. Döbör András dékán úr 2020. november 12-ére (csütörtök) dékáni szünetet, oktatásmentes munkanapot engedélyezett az TDK-n résztvevő hallgatók és oktatók részére.

2020. október 08.

Fantasztikus digitális műhelyprogramokon vettek részt az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet IV. évfolyamos hallgatói a Somogyi Könyvtár vezetőinek és könyvtáros kollégáinak köszönhetően két csoportban. Hallgatóink megismerkedtek az Artec robotokkal, pizzagyárat üzemeltettek Ipaden, lóversenyeztek Learningappsben és a kiterjesztett valósággal is talàlkoztak.

2020. szeptember 28.
Október 5-én 15:30-tól Mesedélután - a mesélés elmélete és gyakorlata címmel szerveznek előadásokat karunk oktatói a Szent-Györgyi Albert Agórában.
2020. október 06.

A mesék pedagógiai jelentőségének témájában szervezett szakdélutánt hallgatói számára az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Óvodapedagógus-képző Tanszéke október 5-én a Szent-Györgyi Albert Agórában. A Mesedélután elnevezésű rendezvényen Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógiai Műhely vezetője a mesepedagógia eszközeiről és módszereiről, Bárdos József irodalomtörténész, a Neumann János Egyetem tanára a mesélés gyakorlatáról tartott előadást.

2020. október 01.
2020. október 02.

Október 5-én, hétfőn este újabb nagyszerű előadás következik a Mentor(h)áló nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatában – ez alkalommal a személyes történetmesélés erejéről, a sikeres kommunikációról és a meggyőzés természetéről és technikáiról hallhatnak előadást az érdeklődők.

2020. október 01.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon a Kari Tanács tagjainak jelölésére 2020. október 13. és 15. (ismételt első forduló) között kerül sor.

2020. október 01.

Szeptember 30-án rendhagyó módon, a Tanácsteremben adott át díjakat és címeket dr. Döbör András dékán úr.

2020. szeptember 09.

Várunk minden hétköznap a Főépület "A" lépcsőházának alagsorában, a Tamási Áron Klubban!

2020. szeptember 30.

A kreativitás kibontakozásának teret adva készítsen magának vadgesztenye figurákat! Összeszedtünk egy kosárnyi vadgesztenyét, melyet fel lehet használni alkotásra.

2020. szeptember 30.

A Szegedi Tudományegyetem az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával.

2020. szeptember 29.

Dr. Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa tart előadást október 12-én 17:30-tól a Természetismereti Tudástár Nagyelőadójában.

2020. szeptember 21.

A Madách Irodalmi Társaság és a Petőfi Irodalmi Ügynökség Kárpát-medencei Igazgatósága, valamint a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kara szeretettel meghívja Önt a XXVIII. Madách Szimpóziumra.

2020. szeptember 25.

Az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-Zene Tanszéke és a Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium 2020. október 5-én (hétfőn) és 6-án (kedden) online Nemzetközi Zenei Konferenciát rendez, melynek fővédnöke dr. Döbör András dékán úr.

2020. szeptember 25.

2020. október elsején 18:00 órakor nyílik végzett fotográfus hallgatóink kiállítása a Szent-Györgyi Albert Agorában.

2020. szeptember 28.

Az őszi évad kiemelkedő tudományos ismeretterjesztő előadására várják az érdeklődőket MA ESTE az IH Rendezvényközpontba - a Mentor(h)áló vendége Prof. dr. Ürge-Vorsatz Diána, a klímakutatás nemzetközi színtéren elismert szakembere, az ENSZ és Magyarország vezető klímaszakértője!

|<(1) <(6) 7 8 [9] 10 11 (12)> (22)>|