Legfontosabb információk első éveseknek

Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hallgatói körében!


Az SZTE JGYPK tanévnyitó ünnepsége és az első éves hallgatók ünnepélyes eskütétele 2019. szeptember 1-jén (vasárnap) 11 órakor lesz a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kongresszusi termében (Szeged, Ady tér 10.)

Az ünnepélyes eskütételen a dékán egyetemi polgárrá fogadja az elsőéveseket, ezen a kar hagyományai szerint a nappali tagozatra felvett hallgatók részvétele kötelező.


A 2019/2020-as tanév 2019. szeptember 2-án kezdődik.


Az adategyeztető űrlap kitöltéséről, a beiratkozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról elektronikusan, a felvételi jelentkezésekor megadott e-mail címére kapott tájékoztatást, amelyhez csatolt képzési szint és betűrendi beosztás szerint szíveskedjen megjelenni az SZTE JGYPK (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) tanévindító tájékoztatására!


Felhívom figyelmét, hogy a beiratkozás a Hallgatói Szolgáltató Irodában történik, tehát oda mindenképpen időpontot kell foglalnia!


Amennyiben a beiratkozásának időpontja egybeesik a kari tájékoztató idejével, a beosztáson szereplő másik időpontok egyikén szíveskedjen megjelenni. Kérjük, hozza magával személyazonosító igazolványát, lakcím kártyáját valamint írótollat, és jegyzetfüzetet.


A tanév megkezdéséhez szükséges legfontosabb feladatokat a feladatlistában (Checklist) olvashatja, amelyet a felvételi értesítővel együtt szintén megkapott.


Az aktuális tudnivalókról az SZTE JGYPK honlapján a http://www.jgypk.u-szeged.hu címen a Tanulmányi Hírek menüpontban, a Kar facebook és instagram oldalán, a Tanulmányi Osztályon, valamint az intézetek/tanszékek honlapján és kifüggesztett tájékoztatóiból értesülhet, kérjük rendszeresen figyelje.


Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

SZTE JGYPK

Tanulmányi Osztály